Vyberte stranu
prešovské dni cyklistiky

6 – 8.5.2023

(ako súčasť 2. kola východroad ligy)

všeobecné ustanovenia

dátum a miesto:

riaditeľ pretekov:

zdravotná služba:

hlavný rozhodca:

kancelária pretekov:

6-8.5.2023, Velodróm, športová 4, Prešov

Martin Čajka

SEMCARE – MEDICAL

Ján Kawasch

6.5.2023 od 9:00-10:30 h, budova Velodrómu Prešov
7.5.2023 od 9:00-10:30 h, ihrisko Šarišské Bohdanovce
8.5.2023 od 9:00-10:30 h, budova Velodrómu Prešov

kategórie vrl:

ženy a, ženy b, muži – kadeti, elite vrl, a, b, c, d, e, handbike

podmienky štartu

štartovné:

15 €, 12 € pretekár s vlastným čipom, neprihlásení do uvedeného dátumu na mieste 30€ a 24€. Pri účasti na všetkých
troch podujatiach zľava na štartovnom 8.5.2023 6€.

štart:

6.5.2023 o 11:30 h parkovisko Handball arény – kritérium
7.5.2023 o 11:30 h námestie Šarišské Bohdanovce – časovka jednotlivcov ako náhrada 3. Kola
8.5.2023 o 11:30 h z Velodrómu Prešov – preteky jednotlivcov

bodovanie:

Každé kolo osobitne podľa pravidiel VRL. Účasť na všetkých troch kolách 10 bodov. Po skončení tretej etapy a jej
vyhodnotení nasleduje vyhodnotenie etapového preteku. Rozhoduje súčet časov z etáp.

ceny:

vyhodnotenie:

medaile, diplomy pre prvých troch v každej vekovej kategórii v každý deň,

6.5.2023 do pol hodiny po pretekoch, na Velodróme v Prešove, občerstvenie
7.5.2023 do pol hodiny po pretekoch, ihrisko Šarišské Bohdanovce, občerstvenie
8.5.2023 do pol hodiny po pretekoch, na Velodróme v Prešove, občerstvenie,

program:

8.5.2023 sprievodný program a zábava pre deti a mládež, občerstvenie, areál Velodrómu.

kritérium (6.5.2023)

okruh na uzavretom parkovisku v Handball aréne, dĺžka 680m, štart 11:30 h po kategóriach, počet okruhov v kategóriach:

Muži E – 12 kôl, D – 15kôl, Ženy B – 15 kôl, Muži C . 18 kôl, Kadet 18 kôl, Ženy A 18 kôl, Muži B 21 kôl, Muži A 24 a  Elite 27 kôl, HB 12 kôl.

časovka (7.5.2023)

Dĺžka 13km, prevýšenie 198m, štart 11:30 h, námestie Šarišské Bohdanovce-na križovatke v pravo na Dúbravu-križovatka do Mirkoviec-Brestov-križovatka do cieľa Šarišské Bohdanovce.

etapa (8.5.2023)

dĺžka okruhu 27,5km, prevýšenie 285m, letmý štart 11:30 h od Velodrómu v sprievode, ostrý štart pred Záborským – Záborské – Dúbrava – Drienov – Petrovany – Záborské, počet okruhov v kategóriach:

Ženy A, Ženy B, Handbike, Muži- C, D, E – 2 okruhy (spolu 60km a 574m prevýšenia), Muži- kadeti, Elite VRL, A, B, – 3 okruhy (spolu 87,5km a 779m prevýšenia)

Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online cez pozvánku z emailu alebo na prihlasovacom linku zverejnenom na
stránke www.vychodroadliga.eu, noví priamo na www.pretekaj.sk

Prihlášky iba online cez pozvánku alebo na stránke www.vychodroadliga.eu do 5.5.2023 do 24:00h. Počet pretekárov je
obmedzený na max. 200. Povinné údaje sú meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so
spracovaním osobných údajov.

porada sprievodných vozidiel:

bufet z vozidiel:

11:00 v priestoroch kancelárie pretekov iba v deň 8.5.2023

podľa pravidiel cyklistiky SZC a VRL, iba v deň 8.5.2023

etapa pretekov

záverečné ustanovenia

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu ●
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní ● pretekári štartujú v celo plastových
prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave ● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a
súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. • Pri porušení pravidiel cyklistiky
bude uložená časová penalizácia. • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická
pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade
nepredvídaných okolností.

V Prešove 24.4.2023

Schválil riaditeľ pretekov: Martin Čajka